โรงเรียนไชยะวิทยา ยินดีต้อนรับ                                                                                คำขวัญโรงเรียนของเรา  ฉลาด... กตัญญู... รู้หน้าที่... มีคุณธรรม... ผู้นำการพัฒนา

 

 เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านขึ้นมาบน Internet เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ข่าวสารของทางโรงเรียนตลอดจนภาพกิจกรรมของทางโรงเรียนที่ได้จัดกันมาให้ผู้ที่สนใจได้รับชมกัน 


ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไชยะวิทยา

เนื่องด้วยทางโรงเรียนไชยะวิทยา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต2  ได้เป็นโรงเรียนนำร่องตามนโยบายของรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำวิดิทัศน์ นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางและกิจกรรม
ที่จะดำเนินการในการเปิดภาคเรียน

 

 กิจกรรมที่น่าสนใจล่าสุดจากทางโรงเรียน


 • เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนไชยะวิทยาได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนคู่ใจ เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้ทำข้อตกลงทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา และโรงเรียนบ้านโซกม่วง โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนดังกล่าว..

 • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนไชยะวิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนหลายแห่งได้แก่ ไปนั่งขบวนรถไฟสายชุมทาง อ.พิชัยถึงสถานีรถไฟศิลาอาสน์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล พร้อมกับแวะรับประทานอาหารกลางวันและเล่นน้ำตกแม่พูล ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียน นางสาวสมรัฐ บุญชัย คุณครูุตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนไชยะวิทยา

 • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามและทะเลหาดชะอำ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษานำโดย นายอมร อับดุลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คุณครูวฤณพร แก้วทุ่ง คุณครูคนใหม่ของโรงเรียน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนไชยะวิทยา จากโรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย โดยในการนี้ได้มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันหีบ นำโดน นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านสันหีบได้เดินทางมาส่งพร้อมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนไชยะวิทยา

 • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดยนายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดประกอบพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะชนก ลิมปะพันธ์ุ ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2 นายไชยา บุญเกิด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายพญาลิไท กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธี

 • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน "ปั่นเพื่อพ่อ" ร่วมกับทางเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ณ เส้นทางจากสะพานหมู่บ้านวังยายมาก-วัดพระปรางค์-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

 • เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ
  เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมด้วยคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ไปเข้าค่ายพักแรม
  ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพญาลิไท จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน
  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาลิไท

ชื่อผู้ตอบ:

 ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัยเขต2

 ข่าวสารการศึกษาที่น่าสนใจ

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/401706
Visitors: 41,642