รอบรั้วเขียว-เหลือง


 • 1.jpg
  โรงเรียนไชยะวิทยาเดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชัย 1 ไชยะวิทยา” เปิดทำการสอนครั้งแรวันที่ 24 กันยายน 2474 โดยราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย ได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร...

 • DSC_0880.JPG
  อาคารแบบ 008 ขนาด 1 ชั้น จำนวน 9 ห้อง จัดเป็นห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

 • SAM_4147.JPG
  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเงินสนันสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขณะนี้ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังเหลือการตกแต่งห้องภายในอีกเพียงเล็กน้อ...

 • SAM_1752.jpg
  ทางโรงเรียนของเราได้พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน ICT ด้วยระบบจอโทรทัศน์แบบ LCD ทุกชั้นเรียน ภายใต้การนำและแนวคิดของ นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรองรับระบบมัลติมีเดียร์แบบ...

 • SAM_1348.jpg

 • โลโก้สวยๆของโรงเรียน.png
  สีประจำโรงเรียน สีเขียว-เหลือง

Visitors: 41,641