เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนไชยะวิทยา 

ตั้งอยู่เลขที่   -   หมู่ที่  5  ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย   ตำบลท่าชัย  อำเภอ ศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ 64190   

โทรศัพท์ 0 – 5567 – 9196    086-4403010

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย     ถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 11  ตำบลท่าชัย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,641