ติดต่อเรา

โรงเรียนไชยะวิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย  

ตำบลท่าชัย        

อำเภอ ศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์    64190   

โทรศัพท์ 0 – 5567 – 9196   086-4403010
E-Mail  chaiya2474@hotmail.com
            chaiya2474@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 41,641