ห้องเรียน ICT

ทางโรงเรียนของเราได้พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน ICT ด้วยระบบจอโทรทัศน์แบบ LCD ทุกชั้นเรียน ภายใต้การนำและแนวคิดของ นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรองรับระบบมัลติมีเดียร์แบบดิจิตอล เพื่อสนันสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,641