ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมของทางโรงเรียนที่น่าสนใจที่ผ่านมา ที่ด้านล่างเลยครับ โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมก็สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทันที

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนคู่ใจ เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด

  เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนไชยะวิทยาได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนคู่ใจ เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้ทำข้อตกลงทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา และโรงเรียนบ้านโซกม่วง โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนดังกล่าว..

 • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้ให้การต้อนรับ พระภิกษุสงฆ์และคณะวิทยากร ตามโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" ที่ได้มาให้ความรู้และฟื้นฟูศีลธรรมให้กับนักเรียน

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย
  นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการ
  กองลูกเสือโรงเรียนไชยะวิทยา
  พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ
  คณะลูกเสือ-เนตรนารี ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและ
  ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 • เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย คณะครูระดับชั้นอนุบาล1และ2 ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ "หนูน้อย ตามรอยประวัติศาสตร์" ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น อ.ศรีสัชนาลัย หลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดพระปรางค์) ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ด้วยขบวนรถราง ของโรงเรียนไชยะวิทยา

 • เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "เขียวเหลืองเกมส์ 2558" โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ประพาส ลิมประพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมกับผู้มีเกียรติหลายๆท่าน ได้แก่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และชมรมเงิน-ทองโบราณศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนไชยะวิทยา

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงรียนไชยะวิทยาได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาลิไท ซึ่งจัดกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

 • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายนิมิตร ปิ่นทอง รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษามาทำการประเมินสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยา นักกีฬาปั่นจักรยาน BMX สังกัดทีม SBR (Sisatchanalai BMX Racing)จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
  1. ด.ช. ตรีเทพ ฉลวย (น้องเชียร์) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  2. ด.ช. นาวิน อาจหาญ (น้องเว็ฟ) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  3. ด.ญ. ฐิติชญา ขาวดี (น้องไอริน) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  4. ด.ญ.ญาดามาศ ขาวดี (น้องญาดา) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  5. ด.ช. ศรายุทธ ศิริพรม (น้องเมย์) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ลงทำการแข่งขันจักรยาน BMX ชิ่งแชมป์ประเทศไทย สนาม 2 ที่สนามแข่งขันจัรยานBMXเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

 • ทางโรงเรียนได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ทางสมองนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิตโดยหลักการ BBL

 • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทำกิจกรรมการฝึกระเบียบวินัยการจราจรและการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตที่มีการจราจรคับคั่ง ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียน

 • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

 • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดยนายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งในปีนี้เป็นปีมงคลสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนไชยะวิทยาที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย นำเวียนเทียนเนื่องในวันคล้ายวันวิสาขบูชา ณ วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับทางวัดอีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูพรพรรณ ภู่เจริญ ครูโรงเรียนไชยะวิทยา ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ของสังกัด สพฟ.สุโขทัยเขต2

 • กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาและการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้นในภาคกลางคืน ที่ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูทำอาหารมารับประทานร่วมกันและชมการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้นหลายรายการและพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น

 • กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาและการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้นในภาคกลางคืน ที่ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูทำอาหารมารับประทานร่วมกันและชมการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้นหลายรายการและพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น

 • ตามที่ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ภายใต้แกนนำของ นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มีแนวคิดในการระดมทุนและทรัพยากร เพื่อทำการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ ด.ญ. สุรีรัตน์ จั่นจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เพื่อสร้างความฝันให้เป็นจริง ขณะนี้มียอดบริจาคเข้ามาและมอบหมายให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของด.ญ. สุรีรัตน์ ไปดำเนินการวางผังก่อสร้างและทำการขุดหลุมเสาแล้วและจะดำเนินการยกเสาเอกในวันจันทร์ที่ 23 กพ.นี้ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเงินหรือวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้ ด.ญ. สุรีรัตน์ ก็ขอเรียนเชิญได้ที่โรงเรียนไชยะวิทยา ทุกวัน หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 089-2726850

 • เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยาได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด
  แพร่ จำนวน 10 รายการ และมีนักเรียนที่ชนะเลิศและได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 1 รายการ ผลมีดังนี้

  รายการที่ 1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี(เรียนร่วม) ระดับชั้น ม.1-ม.6 นายอนันต์ จงบริบูรณ์ **ครูผู้ฝึกสอน ครูวัจนา สำอางค์
  ได้รับรางวัลเหรีญทอง(รองชนะเลิศอันดับที่1)และได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 2.การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี11 ระดับชั้น ป.4-ป.6 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีวีรวงศ์/ด.ญ.นัทธมน ปริมาณ
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูพรพิไล ปันแดน/ครูสวงษ์ แก้วเกตุ ได้รับรางวัลเหรีญทอง
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 3.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
  1.นายปกรณ์ ทรัพย์พร้อม
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูคนึง ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 4.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)ระดับชั้น ม.1-ม.3
  1.ด.ช.กิตติธัช หลวงนา
  2.ด.ญ.จินตนา นิมานะ
  3.ด.ช.พงศกร พริ้งประเสริฐ
  4.ด.ช.สรวิชญ์ ชาวนา
  5.ด.ญ.สุชัญญา คำวัน
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูจำรัส วงษชิต/ครูสีแพร แสงเงิน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 5. การแข่งขันเล่านิทาน(เรียนร่วม) ระดับชั้น ป.1-ป.6
  1.ด.ช.สุมินทร์ นุภาพ
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูจำรัส วงษชิต ได้รับรางวัลเหรีญทอง
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 6. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Paint) (เรียนร่วม)
  ไม่กำหนดช่วงชั้น
  1.ด.ช.อธิย์ธัช ภิญโญ
  2.ด.ช.อมรเทพ โกสินทร์
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูชาญวิทย์ แสงเงิน/ครูสีแพร แสงเงิน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 7 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (เรียนร่วม) ม.1-ม.3
  1. ด.ช.จิตรภาณุ เมืองมูล
  2.ด.ช.ธนเทพ บุญเจริญ
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูดวงรัตน์ โตงิ้ว ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 8 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
  1. ด.ช.ธีรภัทร สุขแก้ว
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูสีแพร แสงเงิน ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 9 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (เรียนร่วม) ป.1-ป.6
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูวิลาสินี ปิ่นทอง/ครูพนิดา ไต่ถาม ได้รับรางวัลเหรีญทอง
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 10 การแข่งขันการเล่านิทาน (เรียนร่วม) ม.1-ม.3
  1. ด.ญ.พิชชาพร พรหมมา
  **ครูผู้ฝึกสอนครูสีแพร แสงเงิน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน

  ** แอดมินได้เพียงภาพและข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถจะหาได้ เพราะการแข่งขันอยู่หลายสถานที่ ต้องขออภัยหากภาพกิจกรรมบางกิจกรรมที่หายไป

 • เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาทางเครือข่ายพญาลิไท นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ประธานเครือข่าย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเครือข่ายพญาลิไท ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่ากล้วย โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับได้รับเกียรติจาก นายไชยา บุญเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.ศรีสัชนาลัย เขต 3 มาเป็นนักกีฬาอาวุโส

 • ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (เปลี่ยนหลังคา) จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารห้องดนตรี อาคารอนุบาลและอาคารมัธยมโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก สพฐ จำนวนเงิน 1,741,000 บาท

 • ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (เปลี่ยนหลังคา) จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารห้องดนตรี อาคารอนุบาลและอาคารมัธยมโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก สพฐ จำนวนเงิน 1,741,000 บาท

 • ขอขอบคุณ...ครูตำรวจ D.A.R.E (ด.ต.สุรศักดิ์ ทิมทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย) มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกวันพุธ

 • เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดยคณะครูนักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปาง โดยได้ไปศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ เข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย นมัสการวัดพระธาตุลำปางหลวงและเข้าชมเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ...งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจาก facebook และ Line ของคณะครูประจำสายอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทุกๆท่าน
  มา ณ โอกาสนี้

 • เมื่อวันที่2-3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดยนายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่3 ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม (Siam Park City) ภายในสวนสนุกสวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ โดยทีมวิทยากรค่ายลูกเสือสวนสยามที่มาอบรมให้ความรู้ในกระบวนการลูกเสือและได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างได้ประสบการณ์และความรู้อย่างมากมาย

 • ก็บตกภาพบรรยากาศการเดินทางไปทัศนศึกษาเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
  และภาพบรรยากาศสนุกสนานในบริเวณสวนสยาม ตลอดจนการเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  ขอขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากไลน์โรงเรียนไชยะวิทยามา ณ โอกาสนี้

 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ และที่ปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายไชยา บุญเกิด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.บุญเกิด เผือกใต้ อาจารย์จากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์ และ อ.ศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย จากโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มาให้ความรู้

 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์ภายใต้การบริหารจัดการระบบที่ดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
  ทางโรงเรียนไชยะวิทยาได้นำนักเรียนเข้าทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต2
  จำนวนกว่า 50 รายการ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า80 คน ผลการแข่ง
  ขันของโรงเรียนไชยะวิทยา ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคเหนือ จำนวน 6 รายการ ดังนี้

  รายการที่ 1.การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี11 ระดับชั้น ป.4-ป.6 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีวีรวงศ์/ด.ญ.นัทธมน ปริมาณ
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูพรพิไล ปันแดน/ครูสวงษ์ แก้วเกตุ
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 2.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.สรวิชญ์ ชาวนา
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูคนึง ศรีสวัสดิ์
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 3.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)ระดับชั้น ม.1-ม.3
  1.ด.ช.กิตติธัช หลวงนา
  2.ด.ญ.จินตนา นิมานะ
  3.ด.ช.พงศกร พริ้งประเสริฐ
  4.ด.ช.สรวิชญ์ ชาวนา
  5.ด.ญ.สุชัญญา คำวัน
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูจำรัส วงษชิต/ครูสีแพร แสงเงิน
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 4. การแข่งขันเล่านิทาน(เรียนร่วม) ระดับชั้น ป.1-ป.6 ด.ช.สุมินทร์ นุภาพ
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูจำรัส วงษชิต
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี(เรียนร่วม) ระดับชั้น ม.1-ม.6 นายอนันต์ จงบริบูรณ์ **ครูผู้ฝึกสอน ครูวัจนา สำอางค์
  --------------------------------------------------------------------------
  รายการที่ 6. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Paint) (เรียนร่วม)
  ไม่กำหนดช่วงชั้น
  1.ด.ช.อธิย์ธัช ภิญโญ
  2.ด.ช.อมรเทพ โกสินทร์
  **ครูผู้ฝึกสอน ครูชาญวิทย์ แสงเงิน/ครูสีแพร แสงเงิน

  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • มื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนธนาคารโรงเรียนไชยะวิทยา โดยคณะกรรมการการประเมินจากเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาประเมินพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนธนาคารเพิ่มเติม

 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายพญาลิไทรายการต่างๆ ของระดับประถมและมัธยม ขอขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากกลุ่ม Line ของเครือข่าพญาลิไท มา ณ โอกาสนี้ประมวลภาพการแข่งขันระดับประถมและมัธยม

 • การแข่งขันรายการต่างๆระดับปฐมวัย ... ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก กลุ่มLine ของทางเครือข่ายพญาลิไท มา ณ โอกาสนี้
Visitors: 40,865