สีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว-เหลือง

Visitors: 40,533