กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของทางโรงเรียนของเราที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ช่องทางทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์
ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองชอบและสนใจ

Visitors: 41,641