ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเงินสนันสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขณะนี้ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังเหลือการตกแต่งห้องภายในอีกเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถเปิดให้บริการกับนักเรียนได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,641