กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานพระยาลิไท

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงรียนไชยะวิทยาได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาลิไท ซึ่งจัดกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

Visitors: 40,866