"เขียวเหลืองเกมส์ 2558"

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "เขียวเหลืองเกมส์ 2558" โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ประพาส ลิมประพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมกับผู้มีเกียรติหลายๆท่าน ได้แก่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และชมรมเงิน-ทองโบราณศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนไชยะวิทยา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,866