กิจกรรมเข้าค่าพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดย นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมด้วยคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ไปเข้าค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพญาลิไท จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาลิไท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,641