พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา นำโดยนายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดประกอบพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะชนก ลิมปะพันธ์ุ ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2 นายไชยา บุญเกิด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายพญาลิไท กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 37,856